Gedupeerden Van der Hoop winnen

Amsterdam, 11 Mei. De Nederlandsche Bank heeft het kort geding verloren dat was aangespannen door gedupeerde rekeninghouders van de failliete bank Van der Hoop.

    • Pagina 17