Europees oeros voorouder van rund

Rotterdam. De huidige Europese runderen stammen ook af van lokale Europese oerossen, iets dat tot nu toe werd uitgesloten. De heersende opvatting was dat het Europese vee uitsluitend afstamde van runderen uit het Midden-Oosten, waar ze circa 10.000 jaar geleden zijn gedomesticeerd.

De lokale Europese oeros-bijmenging blijkt uit genetisch onderzoek onder meer dan 1.500 koeien uit Europa en het Middellandse-Zeegebied en uit analyse van DNA van vijf Italiaanse prehistorische oerossen (tussen 7.000 en 17.000 jaar oud). Het onderzoek is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (Early Edition).

De opvatting dat er in het huidige Europese vee geen bijmenging te vinden zou zijn van de prehistorische Europese variant van de oeros, berust op ouder genetisch onderzoek. In een zestal prehistorische oerosbotten uit Groot-Brittannië werd een variant van mitochondriaal-DNA aangetroffen die in geen enkele moderne huiskoe voorkomt. En dus zou er geen bijmenging zijn geweest.