Ziekenhuispolis in strijd met wet

De aansprakelijkheidsverzekeringen van ziekenhuizen bevatten voorwaarden die in strijd zijn met de wet. Dat zegt J. Legemaate, bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, vandaag in zijn oratie.

Artsen, stelt Legemaate, zijn wettelijk verplicht het hun patiënt te vertellen als ze een medische fout hebben gemaakt, ook al schrijft hun aansprakelijkheidsverzekering voor dat niet te doen.

Het recht op informatie in de Wgbo, de wet die de belangen van patiënten beschermt, omvat volgens Leegemaate ook het recht op informatie over fouten. Polisvoorwaarden die dat beperken, zijn volgens hem strijdig met de wet.

Het nieuwe verzekeringsrecht dat dit jaar in werking is getreden, zou die opvatting ondersteunen. Daarin staat dat als een verzekeraar een arts verbiedt feiten te erkennen dit „nimmer gevolg heeft”. Volgens Legemaate is daaruit op te maken dat een arts soms niet alleen een fout mag toegeven, maar dat hij zelfs aansprakelijkheid daarvoor mag erkennen.

Directeur H. Henschen van Medirisk, veruit de grootste aansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuizen, zegt dat de Wgbo de relatie tussen artsen en patiënten betreft en niet die tussen artsen en hun verzekeraar. Hij erkent dat daar „een spanningsveld bestaat”.

Volgens Henschen mogen artsen volledig open zijn over de gang van zaken, „als ze het woord fout maar niet in de mond nemen”. In de polis van Medirisk staat dat artsen best fouten mogen toegeven, als dat achteraf maar juridisch juist is. Blijkt geen sprake van een fout, maar kent de rechter op basis van de uitspraken van de arts wel schadevergoeding toe, dan keert de verzekeraar die niet uit.

Legemaate noemt volledige openheid over fouten onontkoombaar. Hulpverleners zijn nu vaak terughoudend uit vrees zelf voor schadevergoeding op te draaien als ze vertellen wat er misging.

medische claims: pagina 3

    • Esther Rosenberg