www.nrc.nl

Een nieuw weblog ziet het licht: zeven leerlingen van het Murmelliusgymnasium in Alkmaar (van wie zes op de foto) houden een blog bij over de voorbereidingen op hun eindexamen, dat begint op 18 mei.
Een nieuw weblog ziet het licht: zeven leerlingen van het Murmelliusgymnasium in Alkmaar (van wie zes op de foto) houden een blog bij over de voorbereidingen op hun eindexamen, dat begint op 18 mei.

Eindexamen. Een nieuw weblog ziet het licht: zeven leerlingen van het Murmelliusgymnasium in Alkmaar (van wie zes op de foto) houden een blog bij over de voorbereidingen op hun eindexamen, dat begint op 18 mei. „Woensdagnacht. Twaalf dagen tot het eerste examen. Vooralsnog geen leerboek opengeslagen. Slaperig. Geen stress.”

De kandidaten zijn nu nog laconiek, maar verwachten wel een omslag. „De meivakantie zou mijn eerste ‘leervakantie’ ooit worden, dat wil zeggen opstaan-leren-eten-leren-slapen en dat een dag of vier achter elkaar. Helaas bleef dit nobel streven een nobel streven en peins ik nu over een alternatief plan. Ik zou ervoor kunnen kiezen de tactiek te gebruiken die ik al zo’n zes jaar volg, niet geheel zonder resultaat overigens.

Maar iets zegt me dat de dooddoener ‘in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’ in het geval van het eindexamen wel degelijk opgaat. Een dag van tevoren beginnen kan immers geen positieve effecten hebben op geestelijke en fysieke gesteldheid en zal een goed cijfer in de weg staan. En als een positieve uitkomst op die wijze wel mogelijk zou kunnen zijn, zie ik in mezelf niet de aangewezen persoon om het uit te proberen.

Ook ik moet eraan geloven. Als een monnik zal ik mij wijden aan het enige dat mijn leven nog zin geeft de komende tijd: dat verduvelde papiertje. Velen gingen mij voor in dit gevecht. Ik zal zegevieren, de Graal vinden, ik vraag mij echter steeds dringender af welke wegen ik wel en welke ik niet moet inslaan. Echter, het feit dat zelfs de grootste lanterfanter uiteindelijk met een glimlach op het gezicht de schoolpoorten uit heeft kunnen lopen, sterkt mij.”

www.nrc.nl/eindexamen