‘We maken de 2 jaar vol’

De stamoudsten in Uruzgan hebben vertrouwen in Nederlandse missie. Minister Bot sprak in Aghanistan met hen.

Foto Roel Rozenburg DENHAAG:30SEP2003 Minister van BZ Bernard Bot (per 3-12-2003) FOTO TWEEDE CAMERA/ROEL ROZENBURG Rozenburg, Roel

„Bemoedigd”, voelt minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) zich na zijn driedaags bezoek aan de Afghaanse steden Kabul en Kandahar. „We mogen de situatie niet bagatelliseren – Uruzgan is en blijft een gevaarlijke provincie”, benadrukte hij gisteren in een telefonisch vraaggesprek tijdens zijn terugreis. Na alle berichten van de laatste weken over een verslechterende veiligheidssituatie in het Zuiden van Afghanistan, heeft Bot door zijn bezoek weer moed geput ten aanzien van de komende missie van 1.400 Nederlandse militairen: „Uit alle gesprekken bleek vertrouwen, en ik meen dat we een aantal obstakels uit de weg hebben geruimd”.

Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens zijn ontmoeting met ‘stamoudsten’ uit Uruzgan en de nieuwe gouverneur van de provincie, Abdul Hakim Munib, die voor de ontmoeting met Bot naar de Afghaanse hoofdstad Kabul waren ingevlogen. „Er werd beweerd dat de bevolking de Nederlanders vijandig gezind zou zijn, en stevig is ingebed door de Taliban”, zegt Bot. „Maar de stamoudsten hebben eenstemmig verklaard dat zij zich anti-Talibaan opstellen. Ze hebben ons bezworen: als jullie ons helpen, helpen wij jullie ook, en je weet wat gastvrijheid bij ons betekent”.

Maar de tegenstand komt niet alleen van de door die stamoudsten vertegenwoordigde lokale bevolking, ook van buiten. Bot: „De geallieerde militaire aanwezigheid wordt van de 100 à 200 Amerikaanse militairen die er tot nu toe in de provincie waren, uitgebreid tot 1.400 Nederlanders en 240 Australiërs. En de samenwerking met de Nederlanders zal zich niet alleen tot onze militaire hoedanigheid beperken. Onze strategie is drievoudig: de kracht van ons leger, een sterke presentie van het Afghaanse leger en de Afghaanse politie en de hulpprojecten die we in de zin hebben.” Bot zegt dat de Duitsers zich bereid hebben verklaard het salaris van de Afghaanse politie in Uruzgan te verhogen van 17 tot 70 dollar per maand, zodat de corruptie beter kan worden bestreden. „Het zijn allemaal maatregelen waardoor de straatarme bevolking de toekomst bemoedigd tegemoet kan zien, als de Nederlanders op 1 augustus hun missie in Uruzgan beginnen.”

De nieuwe gouverneur, Munib, blijkt vanwege zijn Taliban-verleden nog voor te komen op de lijst van terroristen van de Verenigde Naties (VN). Kan Nederland wel met hem samenwerken? Bot: „Hij geniet het volledig vertrouwen van de stamoudsten, van de Afghaanse regering en president Karzai. De Veiligheidsraad van de VN wil hem van de lijst afvoeren – alleen de Russen zijn daar tegen. Hij heeft de afgelopen jaren (toen Munib deel uitmaakte van Karzai’s veiligheidsraad, red.) bovendien verklaart dat het Taliban-verleden voor hem vér weg is. ”

Na Kabul bracht Bot gisteren nog een bliksembezoek aan het Nederlandse detachement in Kandahar dat de missie in Uruzgan voorbereidt. „Nederland maakt de twee jaar vol”, betoogde Bot daar ten overstaan van de 800 Nederlandse militairen. Onder hen was onzekerheid ontstaan door een recente uitlating van minister Kamp (Defensie) dat er omstandigheden kunnen zijn waaronder Nederland zich uit Uruzgan kan terugtrekken.

    • Raymond van den Boogaard