Verzekeraars VGZ en Univé fuseren

Zorgverzekeraars VGZ-IZA en Univé fuseren. De combinatie, 4,2 miljoen verzekerden, wordt de grootste zorgverzekeraar van Nederland. Het is de eerste grote fusie sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel.

Dit stelsel, dat per 1 januari van dit jaar werd ingevoerd, kostte Univé 95.000 klanten. Univé (754.000 klanten) verloor vooral particulieren aan collectieve contracten van concurrenten. VGZ telt 3,4 miljoen polishouders en kreeg er in het nieuwe stelsel juist 120.000 klanten bij.

De ‘collectivisering’ van de markt is een belangrijke drijfveer achter de fusie, zei bestuursvoorzitter B. Dessing van VGZ vanochtend in een toelichting.

VGZ is sterk in de collectieve zorgmarkt, Univé in de individuele markt. „En dat zou zomaar om kunnen slaan”, aldus Dessing. „Je kunt je een situatie voorstellen dat bijna iedereen collectief verzekerd is. Dan heeft het geen voordeel meer. Wij zetten daarom in op zowel collectief als individueel.” 

Dessing wordt eerste man van de combinatie. Wanneer hij per 1 oktober weggaat, zoals eerder aangekondigd, is E. Velzel van Univé zijn opvolger.

De twee verzekeraars verwachten weinig problemen met de De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de verzekeraars, en concurrentiewaakhond NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Dessing: „We hebben inmiddels informele gesprekken gehad. We zijn ons nu niet bewust van grote problemen. Er is nergens in Nederland een regio waar onze samenwerking tot een te grote concentratie leidt.”

Hij zegt dat door de fusie het kritieke punt van 25 procent van de markt wordt benaderd. „Maar we zijn heel gelijkmatig over het land bestuursvoorzitter Dessing. 

Juist de regionale aanvulling is, samen met een breder draagvlak voor automatisering en een groter verkoopnetwerk, een van de argumenten voor de fusie.

Het samengaan heeft ook consequenties voor de in totaal ruim 6.300 werknemers. Velzel: „Voor het eind van het jaar komen we met een sociaal plan. We hebben met de ondernemingsraden een convenant gesloten dat we een proactief personeelsbeleid voeren. Maar ik heb geen idee hoeveel mensen uiteindelijk weg moeten.”

Na deze fusie staat Zilveren Kruis/Achmea op een tweede plaats op de zorgverzekeringsmarkt, met 3,4 miljoen verzekerden.

Overname: pagina 17