Steun internationale promotie cultuur

DEN HAAG. Het Nederlands Architectuurinstituut ontvangt 370.000 euro voor de tentoonstelling China Contemporary. De expositie is een overzicht van het huidige China, het cultuurlandschap en het architectuurklimaat. China Contemporary is een van de acht projecten waarvoor de staatssecretarissen Van der Laan (Cultuur) en Nicolaï (Buitenlandse Zaken) dinsdag 1.838.894 euro beschikbaar stelden. Het geld is bedoeld om Nederlandse cultuur internationaal profiel te geven. In totaal geven de bewindslieden daar in 2006 ruim 8 miljoen euro voor.