Schotse whisky vaker naar Azië

Whisky is nog steeds big business in Schotland, de grootste whiskystoker ter wereld. Vooral Azië groeit snel als exportmarkt, met Zuid-Korea en China voorop. De VS zijn nog altijd de belangrijkste markt voor de “Scotch' en nemen 15 procent van de export voor hun rekening.

pagina 14 en 15