Polen grootste groep nieuwkomers in 2005

Het aantal Polen is van 39.815 in 2005 toegenomen tot 45.564 op 1 januari 2006, een stijging van ruim 14 procent. De Polen waren het afgelopen jaar – na terugkerende Nederlanders – de grootste groep nieuwkomers in ons land. Vorig jaar kwamen er 6.900 Polen extra naar Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vanochtend bekend zijn geworden.

In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen 1.800 extra Polen naar ons land. Vorig jaar kwamen in het eerste kwartaal 1.400 Polen extra, een stijging met 30 procent.

Iemand geldt als immigrant als hij van plan is minstens vier maanden in Nederland te blijven en daartoe ook gerechtigd is. Poolse seizoensarbeiders die voor kortere perioden naar Nederland komen, zijn voor het overgrote deel dus niet in de cijfers verwerkt.

Na de toename van gastarbeiders uit het zuiden in de jaren zestig, zeventig; en de stroom asielzoekers in de jaren negentig van de vorige eeuw, is met de komst van de Polen naar Nederland sprake van een „nieuwe fase in de historie van de demografie in Nederland”, zegt Jan Latten, CBS-demograaf en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

De enige groep immigranten die groter was, bestaat uit terugkerende Nederlanders. Die groep is met ruim 600 toegenomen tot 5.000 in het afgelopen kwartaal. Uit onderzoek blijkt, zo zegt Latten, dat de helft van de emigranten na acht jaar terugkeert.

In het eerste kwartaal van 2006 hebben zich ruim 22.000 immigranten in Nederland gevestigd. Dit zijn er bijna 2.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling van de immigratie die in 2001 is begonnen, is daarmee voorlopig ten einde.