Nederlanders in Europa behouden hun toeslag

Nederlanders die vóór 5 mei 2005 naar een ander Europees land verhuisden, behouden hun recht op een toeslag op de uitkering. De Eerste Kamer heeft gisteren een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD), waarin die toeslag geleidelijk in drie jaar zou verdwijnen, teruggestuurd.

Wie een WAO- of WW-uitkering heeft, lager dan een bijstandsuitkering, krijgt een aanvulling tot bijstandsniveau. In de hele Europese Unie geldt dat je je uitkering mee kunt nemen als je verhuist naar een andere lidstaat. De Nederlandse regering heeft in Europese verdragen de toeslagen hiervan laten uitzonderen. Dit is ingegaan op 5 mei 2005. Van Hoof wilde de mensen die eerder verhuisden in het eerste jaar ongemoeid laten, in het tweede jaar met één derde korten, in het derde jaar met nog één derde en nà drie jaar de toeslag ontnemen. Hij wilde dit met terugwerkende kracht invoeren. De 1.300 mensen om wie het gaat, zouden dan vanaf 1 juni aanstaande een derde minder uitkering ontvangen. Van Hoof zei gisteren in het debat met de Eerste Kamer dat hun dit nog niet gemeld is. Hierop wilden alle fracties het wetsvoorstel terugsturen naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaat een wijzigingsvoorstel maken.

De Tweede Kamer liet het eerste voorstel zonder debat als een hamerstuk passeren. In het debat in de Eerste Kamer leverden alle fracties ook inhoudelijke kritiek. Eerste Kamerlid Westerveld (PvdA): “Ik zal mijn collega's in de Tweede Kamer wijzen op het debat dat hier gevoerd is.“