Minder ontslagen, economie gegroeid?

Trekt de economie aan, of blijft het sukkelen? Morgen komen de cijfers, als het Centraal Bureau voor de Statistiek de groeiramingen voor het eerste kwartaal publiceert. Tot die tijd wordt naar andere aanwijzingen gezocht ter bevestiging van het gevoel dat de Nederlandse economie opleeft.

Zoals het feit dat vorig jaar twaalf procent minder ontslagprocedures werden gevolgd dan het jaar daarvoor, wat gisteren bekend werd. Werkgevers vroegen ruim 142.000 maal ontslag aan, in 2004 nog ruim 162.000 keer.

Er werden vooral minder ontslagvergunningen bij het CWI gevraagd, wat naast ontbinding door de kantonrechter de enige manier is iemand te ontslaan. Het aantal vergunningen (vooral om bedrijfseconomische redenen) daalde met 18 procent tot 75.000. De kantonrechter bleef populairder met 68.000 ontbindingsverzoeken, 6 procent minder dan vorig jaar.

De gedachte dringt zich op dat de daling te verklaren is doordat iedereen die daarvoor in aanmerking kwam, inmiddels is ontslagen. Maar juist de werkloosheid is het afgelopen kwartaal gedaald, en het jaar daarvoor bleef deze stabiel. Het lijkt eerder op een teken van dynamiek dan neergang.

Ook de Raad voor de Rechtspraak doet vandaag een duit in het zakje. Vorig jaar is de explosieve groei van het aantal rechtszaken van de laatste jaren vrijwel tot stilstand gekomen, blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Met bijna 1,8 miljoen nieuwe zaken lag de groei op 2 procent, terwijl het aantal zaken de jaren daarvoor met 13 en 11 procent steeg.