Metaalsector kampt met personeelstekort

Rotterdam. De groei van de Nederlandse metaalsector wordt belemmerd door een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dat stelt de branchevereniging van kleine en middelgrote metaalbedrijven, de Metaalunie, in haar economische barometer.

Volgens de Metaalunie zet het economisch herstel in de metaalsector door. ”De handrem op de investeringen is er duidelijk af.” Het personeelstekort is het meest nijpend in de sectoren staalbouw, machinebouw en bij bedrijven die zich bezighouden met onderhoudswerk. Deze ondernemers denken niet dat zij hun openstaande vacatures binnen een halfjaar kunnen vervullen.

De economische barometer heeft betrekking op de periode oktober 2005 tot en met april 2006. Bedrijven in de metaalsector deden het in die periode op vrijwel alle gebieden beter dan een halfjaar geleden. Ook de verwachtingen voor het komende halfjaar zijn positief. Alleen over hun huidige exportportefeuille zijn ondernemers minder tevreden, al zijn de verwachtingen beter.