Lidmaatschap WTO: Poetin maant Westen

Ruslands toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) mag geen onderhandelingstroef zijn om van Rusland concessies op andere gebieden los te krijgen.

Dit zei Poetin vanmiddag in zijn jaarlijkse rede tot de natie. Poetin toonde zich eerder gefrustreerd over het tempo van de WTO-onderhandelingen met Washington; met economische grootmachten als de EU, China en Japan is Rusland al akkoord. Een groep Amerikaanse senatoren verklaarde in april tijdens een bezoek aan Moskou dat Poetins houding tegenover Iran en de democratie hun stemgedrag inzake de Russische toetreding mede zou bepalen.

Poetin stelde dat de Russische economie nu al opener is dan die van veel WTO-landen. Wel noemde hij het Ruslands plicht schending van copyrights aan te pakken, die Amerikaanse media- en softwarebedrijven vorig jaar 1,5 miljard dollar kostte.

Poetins rede tot de natie is een jaarlijks ritueel, waarbij de president het parlement zijn beleidsvoornemens uitlegt. De thema’s zijn overwegend binnenlands en sociaal-economisch van aard. In de aanloop van de G8-top in St. Petersburg werd ditmaal meer aandacht voor buitenlandse politiek verwacht, maar dat viel tegen. Alleen inzake Iran werd hij concreet. Rusland was „ondubbelzinnig” tegen proliferatie van massavernietigingswapens, aldus Poetin, maar ook tegen geweld tegen Iran. „Gewelddadige methoden leiden zelden tot de gewenste resultaten, vaak zijn de consequenties nog verschrikkelijker dan de aanvankelijke dreiging.”

Poetin beloofde vooral veel in de sociale sfeer. De president concentreerde zich op de voortgaande demografische crisis. Hij noemde de situatie kritiek: De bevolking van Rusland krimpt jaarlijks met 700.000 zielen. „Het belangrijkste thema: vrouwen en liefde”, aldus Poetin. Hij beloofde onder andere verdubbeling van de kinderbijslag alsmede hogere subsidiëring van onderwijs. In elke nieuwe moeder moet de staat 7.200 euro investeren. Waarna Poetin de gedeputeerden maande: „U moet nu meteen aan het werk … aan het staatsbudget.”

De speech was ditmaal veel later dan normaal; volgens geruchten was Poetin ontevreden over zijn speechschrijvers en had hij zelf de pen ter hand genomen. De applausmeter stopte ditmaal bij 31 ovaties, vorig jaar was dat bij 27.

    • Coen van Zwol