Hulp in Suriname komt op gang

In Suriname begint de hulp voor de overstroomde gebieden op gang te komen. Een eerste hulpkonvooi met voedsel is vanuit Paramaribo vertrokken naar het plaatsje Atjoni. Vandaar worden de hulpgoederen verder verspreid, over water. Ook kan nog gevlogen worden op twee airstrips in het rampgebied, waaronder die van Djoema.

Het begin van de regentijd heeft in Suriname sinds zondag tot hevige overstromingen in het binnenland geleid, met name in het stroomgebied van de rivieren de Suriname en de Marowijne. Verschillende bronnen in Paramaribo schatten dat ruim 20.000 mensen zijn getroffen. Huizen, scholen en medische posten zijn ondergelopen. Ook veel kleine landbouwgrondjes zijn overstroomd. Het gaat om meer dan honderd dorpen. De hulpactie word gecoördineerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling, in samenwerking met verschillende niet-gouvernementele organisaties in Paramaribo.

Ook in Nederland komt de hulp op gang. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben gironummer 797 opengesteld. Kerkinactie en ICCO hebben daar gezamenlijk 100.000 euro op gestort. Amsterdam en Rotterdam, waar veel Surinamers wonen, hebben beide 250.000 euro beschikbaar gesteld.