Graf dit jaar zeven procent duurder

Een graf is dit jaar 7 procent duurder dan in 2005. Gemiddeld kost een graf 1.784 euro. Naarden is het duurst, met 5.818 euro, Ameland is het goedkoopst (400 euro). Vergeleken met twee jaar geleden zijn de kosten 23 procent gestegen. Grootste stijger dit jaar was Smallingerland (220 procent naar 2.109 euro).

Dat blijkt uit onderzoek van Monuta Uitvaartzorg onder 396 gemeenten. Gemeenten bepalen hun eigen tarieven, maar mogen maximaal de werkelijke kosten doorberekenen. Tweede-Kamerlid Ten Hoopen (CDA) betwijfelt of dat wel gebeurt. Met ondoorzichtige tarieven en de onwil van veel gemeenten om daar een eind aan te maken laden zij volgens Ten Hoopen „op zijn minst de verdenking op zich het geld ook ergens anders voor te gebruiken”.

Een van de problemen, zegt een woordvoerder van Monuta, is dat de opbouw van tarieven „voor een leek onduidelijk is”. Veel plaatsen hebben een „pak papier van twintig pagina’s nodig” om hun begraafkosten uit te leggen.

De door Monuta berekende kosten bestaan uit de goedkoopste mogelijkheid om het recht op een eigen graf voor 20 jaar te „huren”. Of onderhoudskosten daar bij zitten verschilt per gemeente.

Naarden, waar een graf in 2002 nog 2.365 euro kostte, besloot in 2003 dat de begraafplaats kostendekkend moest zijn, zegt beleidsmedewerker groen, E. Wagenaar. Dat Naarden zo duur is komt volgens haar ook omdat de begraafplaats ruim en met „heel veel groen zonder graven” is opgezet. „Dat is mooi, maar kost veel geld.” Op Ameland betaalt de gemeente zo’n 70 procent van de kosten.