Bonte vliegenvanger dreigt te verdwijnen

Rotterdam. De Bonte vliegenvanger, een trekvogel die in Nederland broedt, dreigt er te verdwijnen als gevolg van het warmer wordende klimaat. Doordat het de laatste jaren steeds eerder warmer wordt in de lente, valt de tijd waarin er veel rupsen in de natuur zijn ook steeds vroeger. De vogels zijn daarvan afhankelijk voor het grootbrengen van hun jongen. Maar omdat zij op een vaste tijd vanuit hun overwinteringsgebied in Afrika in hun broedgebied arriveren, missen zij steeds vaker die cruciale rupsenpiek.

Vergeleken met 1985 komt de rupsenpiek gemiddeld zestien dagen eerder. De vliegenvangers gingen daarop gemiddeld tien dagen vroeger broeden. Veel eerder beginnen met broeden kunnen zij niet omdat zij pas laat uit Afrika arriveren.