Televisiekritiek, a.u.b.

Sta ik hierin alleen, of zijn er meer mensen die in hun krant graag een pagina gewijd zouden zien aan televisiekritiek? Verder dan een column of een mediakatern met voorbeschouwingen en een snufje sterrencultuur komt het niet. De pagina multimedia in deze krant is een hele verbetering, maar dan nog! Film en theater: ik klaagde wel eens over het niveau van recensies, maar er wérd kritiek geleverd en minstens een pagina. Waarom nauwelijks op dit massamedium?

Het aantal kijkers kan het niet zijn. Een slecht bezocht tv-programma bereikt nog 70.000 mensen. Mijn vroegere toneelgezelschap zou zeven jaar moeten spelen om dit aantal te halen. Daarbij: van sommige programma's wil ik weten waar ze over gaan zonder ze te zien. Ik heb een criticus nodig die de kern beet pakt en interpreteert.

Het incidentele? Bijna alles wordt herhaald op tv of op internet. Ook dit is geen reden.

Staat het te ver af van onze belevingswereld? Nee. Half Nederland is bezig met beeldcultuur. Misschien is het juist omdat beeldtaal zodanig is ‘ingeburgerd' dat we onverschillig zijn. Dat we televisie slechts zien als cultureel behang en niet als uitdrager van culturele normen en waarden.

Los van de recensies, kan ik me verheugen op onderzoek naar tv-formats, naar het analyseren van het fenomeen inbelprogramma's en naar wereldwijde vergelijkingen tussen soaps. Waarom het Journaal niet vaker recenseren? Niet alleen op zijn inhoud maar ook op zijn rituele vorm. Ons serene afweermiddel, bijvoorbeeld, waarmee we, hoofdschuddend, van de morele ellende van de wereld kunnen getuigen zonder trauma's op te lopen.

Verlos me van al deze vragen en maak tempo. Straks programmeert iedereen zijn eigen tv-voorkeuren en is een publiek debat ver te zoeken. Leg uit hoe het zover is gekomen. Of zien de gedrukte media de visuele media louter als concurrenten en laten zij daarom de essentiële taak van mediakritiek liggen? Sterker: zijn de gedrukte media daarmee niet medeoorzaak van de teloorgang van de publiek omroep?

Algemeen directeur van politiek en cultureel centrum De Balie. Medeoprichter van toneelgezelschap 't Barre Land.

    • Ellen Walraven