Tamils in Nederland ook geïntimideerd

DEN HAAG. De Srilankaanse rebellenbeweging Tamil Tijgers (LTTE) lijkt zich ook in Nederland schuldig te maken aan intimidatie van gevluchte Tamils. Volgens de ministers Donner van Justitie en Verdonk van Vreemdelingenzaken zijn er ”enkele signalen” dat in de Tamil-gemeenschap in ons land sprake is van ”fondsenwerving met een intimiderend karakter”. Voor zover bekend is daarvan geen aangifte gedaan. Uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bleek onlangs dat de LTTE op grote schaal Tamil-vluchtelingen zouden dwingen de activiteiten van de rebellengroep blijvend te financieren. De LTTE strijdt voor een eigen staat voor de minderheid van Tamils op het Aziatische eiland.