NS-boete voor oude Canadees is een schande 2

Ook ik bevond mij in de bewuste trein waar het `Canadees vs. conducteur drama` zich voltrok. Hierbij moet ik wel wat bekennen: ik ben een jonge lezeres van deze krant en (ook) bij mij schort het aan historisch besef.

De oude man, met opvallend opgepimpt uniform, was dan ook voor mij vooral een zeer oude en inderdaad hevig trillende man die een boete kreeg. Tevens viel mij de man op die tegenover hem zat. Het was een gezonde en jonge Nederlander, mét geldig vervoersbewijs, die zich bij het beboeten van de oude man wijselijk leek te verdiepen in het prachtig zomers voorbij glijdende Nederlandse landschap. Hij kon zich deze mijmering veroorloven, omdat het historisch besef bij hem wel goed zat. Ik hoop dat hij in het vervolg ook dit besef omzet in het handelen, wat hij kennelijk wel van mij verwachtte.

Vera van der Does

Nieuwegein

Het is bijna 62 jaar geleden dat tijdens de grote spoorwegstaking het NS-personeel aan bonkaarten en geld werd geholpen om tot de bevrijding te kunnen overleven. De bedenker van die geniale operatie, de bankier Walraven van Hall, werd in februari 1945 doodgeschoten.

Dat een oude Canadees die ons de vrijheid bracht nu in de trein een boete moest betalen, is voor ons onvoorstelbaar. Kennelijk heeft de `service verlenende` loketbeambte het verschil tussen Haarlem en Arnhem (in de Canadese uitspraak) niet verstaan, en wist de conducteur niets over de bevrijding door Canadezen.

Misschien is ook de spoorwegstaking hem/haar niet bekend. Onvoorstelbaar is ook dat niemand in die trein ingreep. Als u naam en adres van die Canadees kunt achterhalen, zullen wij graag de aan hem opgelegde boete compenseren.

Wij hopen ook dat het personeel van de NS volgend jaar beter op de hoogte is van de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, voor ons land en voor onze bevrijders.

    • J.C. van Noordwijk