Nog geen nieuwe president Italië

Rome, 9 mei. Het kiescollege van 1.010 Italiaanse volksvertegenwoordigers is er gisteren in de eerste stemronde niet in geslaagd een nieuwe president te kiezen als opvolger van Carlo Azeglio Ciampi, wiens termijn er opzit en die zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Noch de kandidaat van centrumrechts, Gianni Letta, noch die van centrum-links, Giorgio Napolitano, haalde gisteren de vereiste tweederde meerderheid. Vandaag volgt de tweede stemronde en zo nodig de derde. Als dan nog geen van de kandidaten een tweederde meerderheid heeft gehaald, volstaat vanaf de vierde stemronde een gewone meerderheid om tot president te worden gekozen.