Moussaoui nieuw proces geweigerd

Een federale rechter in Virginia heeft gisteren bepaald dat Zacarias Moussaoui geen nieuw proces kan krijgen. Moussaoui werd woensdag door een jury veroordeeld tot levenslang wegens betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september 2001. In een verklaring schreef hij gisteren dat hij loog bij zijn schuldbekentenis, in april 2005. Rechter Leonie Brinkema bepaalde gisteren dat hij hier te laat mee is. Hij kan binnen tien dagen beroep aantekenen tegen haar besluit.

Doordat Moussaoui, een 37-jarige Fransman van Marokkaanse afkomst, destijds schuld bekende werd hij automatisch veroordeeld voor alles zes de aanklachten. De jury hoefde enkel nog te bepalen of hij de doodstraf of levenslang zou moeten krijgen.

Volgens Moussaoui was hij begin 2005 teleurgesteld in de Amerikaanse rechtspraak, nadat het Hooggerechtshof zijn verzoek om herziening van een vonnis had afgewezen. Moussaoui had het Hof gevraagd of hij toch hoge, door de VS vastgezette, Al-Qaeda-leden kon oproepen als getuigen. „Naïef genoeg geloofde ik toen, dat wanneer ik schuld zou bekennen, het Hof de zaak meteen opnieuw zou beoordelen.”

Verderop in het document stelt Moussaoui: „Ik was uiterst verrast toen de jury mij niet de doodstraf oplegde, want ik dacht dat de bedoeling van het Amerikaanse rechtssysteem was om mij ter dood te veroordelen.” Na het juryberaad werd hem duidelijk „dat het mogelijk is een eerlijk proces te krijgen, zelfs met Amerikanen als juryleden en dat ik de mogelijkheid kan krijgen te bewijzen dat ik geen enkele kennis had van het plan om met gekaapte vliegtuigen aanslagen te plegen op 11 september”.

Moussaoui liet gedurende zijn hele proces tegenstrijdige geluiden horen over zijn betrokkenheid bij en kennis van het 9/11-complot. In deze verklaring stelt hij: „Ik heb [celleider] Mohammed Atta nooit ontmoet, en hoewel ik een paar van de andere kapers wel eens heb gezien in een hostel, kende ik ze niet en wist ik ook niets van hun plannen”.

Zijn levenslange celstraf zal hij moeten uitzitten in de extra streng beveiligde Supermax-gevangenis in Colorado. Het regime dat hem wordt opgelegd zal bestaan uit 23 uur in de cel en één uur luchten, in complete afzondering. De eerste paar jaar zal hij enkel zijn advocaten mogen ontvangen. Zijn cel van 2,10 bij 3,35 meter heeft een raampje van 10 bij 10 cm, een tv en een betonnen bed.