Hirsi Ali buitengesloten

De Amerikaanse democratie heeft een kwaliteit die haar beter maakt dan het ‘oude’, uitgeputte en zuurstofarme Europa: haar vermogen om wie wordt vervolgd en buitengesloten te verdedigen en asiel te verlenen, terwijl Europa talmt, zich verstopt, doet alsof er niets aan de hand is. Ayaan Hirsi Ali [...] heeft in Washington van het Amerikaanse Joodse Comité de medaille voor ‘Morele Moed’ gekregen. Reader’s Digest heeft haar uitgeroepen tot ‘Europeaan van het jaar’. In Europa weet het grote publiek nauwelijks wie Ayaan Hirsi Ali is. In Italië [...] weten erg weinigen wat haar trieste lot is in het zeer beschaafde en zeer tolerante Holland. Zo beschaafd en tolerant dat het zich wil ontdoen van een lastige burger die wordt gehaat door de vijanden van vrijheid en tolerantie. [...]

Nu heeft in het zeer beschaafde en zeer tolerante Holland, in de paniek die is veroorzaakt door het jihadistische terrorisme in het hart van Europa, het hof van appèl in Den Haag een schokkend vonnis gewezen en besloten dat Ayaan Hirsi Ali, om de gealarmeerde buren en buurtbewoners tevreden te stellen, uit haar huis moet worden gezet. Met de dood bedreigd wordt de schrijfster [...] gedwongen te vluchten en zich te verbergen, wegens het vonnis van een rechtbank die de terroristen een gevoel van triomf en almacht geeft. Zij schrijft en klaagt aan [...], maar haar buren willen alleen maar bevrijd worden van haar gevaarlijke en overlast gevende aanwezigheid.

De Europese intellectuelen, die klaar staan om ieder appèl te onderschrijven [...] lijken niet in het minst geschokt. [...] Ayaan Hirsi Ali wordt behandeld als iemand die geobsedeerd is door het antiislamisme. Alleen in Amerika denken ze aan haar, bewijzen ze haar eer, laten ze haar met prijzen en medailles de solidariteit zien die Europa haar onthoudt [...]

De Europese regeringen zouden Holland rekenschap kunnen vragen van zo’n groteske buitensluiting uit de samenleving, maar ze doen het niet. Haar rest alleen Amerika, zoals gewoonlijk.

(Commentator Pierluigi Battista in de Corriere della Sera.)