Eerste wapen OM heeft slecht geheugen

Gisteren begon het hoger beroep tegen veertien leden van motorclub Hells Angels.

De eerste getuige van het OM was onherkenbaar, maar kon niet veel vertellen.

Het begon voor R.E. (23) allemaal in augustus 2004 in cel 19 in het cellencomplex van het paleis van justitie in Amsterdam. E. kwam in dezelfde cel terecht als drie Hells Angels. In zijn bijzijn bespraken de drie leden van de Limburgse afdeling van de motorclub openlijk een of meer door hen zelf gepleegde moorden. Althans dat maakte E. op uit enkele ‘kernzinnen’ uit hun gesprek. Onherkenbaar vermomd en gezeten achter een scherm vertelde E. dat Harry R. gezegd zou hebben dat ‘ze toch niet kunnen bewijzen dat ik heb geschoten, omdat iedereen zijn mond houdt.’ Zijn collega ‘Erwin of Edwin' zei volgens E. dat ‘hij (het slachtoffer, red.) lag te kramperen toen ik hem op zijn bek sloeg.’

De eerste zittingsdag in het hoger beroep in het strafproces tegen veertien leden van de motorclub Hells Angels draaide om de verklaring van E. De leden van de Nomads, zoals de Limburgse afdeling wordt genoemd, staan wederom terecht wegens betrokkenheid bij de liquidatie van hun ‘president' Paul de Vries en twee van diens secondanten, Serge Wagener en Cor Pijnenburg. De drie zouden zijn geliquideerd om een ripdeal te beslechten. De rechtbank legde eerder de twaalf leden van de motorclub celstraffen van zes jaar op en niet levenslang zoals justitie had geëist. De rechtbank achtte alleen de doodslag op De Vries bewezen. De rechtbank voelde zich genoodzaakt, zo maakten de rechters in hun vonnis duidelijk, tot deze ‘uiterst onbevredigend' uitspraak omdat de schutters van de secondanten niet met zekerheid waren vast te stellen. ‘Schuldigen ontspringen de dans om daarmee te bereiken dat onschuldigen worden veroordeeld’, aldus de rechtbank.

Het openbaar ministerie (OM) tekende hoger beroep aan tegen dat vonnis. De verdachte Nomads, dit keer om de veiligheid van de getuige overgebracht naar de publieke tribune, hoorden de verklaring van E. gelaten aan. Af en toe moesten ze hoorbaar lachen als E. meldde dat zijn geheugen hem in de steek liet en dat hij veel niet meer kan terughalen. Meer dan de drie ‘kernzinnen' kon of wilde E. niet vertellen. ‘Om veiligheidsredenen’, herhaalde hij regelmatig. E. voelt zich bedreigd door de Nomads. Harry R. zou in cel 19 tegen E. hebben gezegd dat hij zijn mond moest houden over wat hij zojuist had gehoord, anders zouden de gevolgen voor hem niet al te rooskleurig zijn. Vandaar ook dat hij pas in februari van vorig jaar naar buiten trad met zijn voor de Hells Angels belastende verklaring. Hij besloot uiteindelijk zijn verhaal te doen uit wroeging. En hij begreep van een beveiliger in de gevangenis dat zijn zwijgen over wat hij had gehoord in het cellencomplex in Amsterdam weleens als strafbaar kon worden gezien. Zijn verklaring kwam vorig jaar te laat voor de rechtbank. De rechtbank liet hem niet als getuige toe omdat het nagaan van zijn verklaring veel tijd zou vergen en voor een lange vertraging zou zorgen.

De advocaten zetten grote vraagtekens bij het optreden van E. In zijn eigen zaak was hij immers inmiddels onherroepelijk veroordeeld. Eind 2004 kreeg E. twee jaar celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) in een telefoontje aan RTV Noord-Holland. De getuige is een fantast die graag in het middelpunt van de belangstelling wil staan, zei N. Meijering, de raadsman van Nomad Harry R. Bovendien is E. niet echt anoniem, constateerden de advocaten. Zijn naam en andere persoonlijke gegevens zijn bekend. Zijn angst om getraceerd te worden, is dan ook ongegrond, meende verdediging.

Maar wat was nou zijn status in deze zitting, vroegen de advocaten zich af. Ook voor het hof was de status van E. niet helemaal duidelijk. Een anonieme getuige is E. niet, meldde hofvoorzitter J. Verheul, doelend op de vermomming en de schermen. ‘Maar hij wordt wel beschermd.’ De advocaat-generaal wilde niet zeggen of E. nou wel of niet in zo'n beschermingsprogramma zit. ‘Het is wel een beetje een schimmenspel dat hier wordt opgevoerd’, oordeelde het hof. Het OM moet van het hof in de volgende zittingen ‘klare wijn’ schenken. Het hof heeft zo'n tien dagen voor de zaak uitgetrokken. Als alles volgens schema verloopt verwacht het hof eind juli het proces te kunnen beëindigen.

    • Ahmet Olgun