`Duurzame energie meer stimuleren`

Rotterdam. Het kabinet moet krachtige steun verlenen aan de overgang naar een economie die in 2050 draait op duurzame energie, afgenomen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en acceptabele emissies van kooldioxide (CO2). Dat staat in het zogenoemde Transitieactieplan dat gisteren is aangeboden aan minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66). Het plan moet leiden tot een reductie van 50 procent van CO2-emissies in 2050 ten opzichte van 1990, een jaarlijks oplopende energiebesparing van 1,5 tot 2 procent per jaar, een ”progressieve verduurzaming” van de Nederlandse energiehuishouding tussen nu en 2050 en een versterking van het Nederlandse bedrijfsleven.