CDA laakt uitlatingen van Hoge Raad

Den Haag. De Hoge Raad heeft zich kwetsbaar gemaakt door uitspraken van individuele leden over de verharding van het strafklimaat in Nederland. Dat stelt de CDA-fractie in de Tweede Kamer in reactie op uitspraken, afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad, van verschillende leden van de Hoge Raad over de ”verharding” en ”verrechtsing” van het strafklimaat. Raadsheer Corstens zei in het maandblad M: ”Ik vind dat wij als Hoge Raad vanuit onze verantwoordelijkheid voor de rechtstatelijkheid moeten durven zeggen: jongens, jullie gaan nu te ver.” Andere leden noemden het strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen voor een misdrijf een hellend vlak.