Brandweer blust brand bij Uddel na

Brandweer blust brand bij Uddel na Uddel, 9 mei. Nablussen van de bos- en heidebrand bij Uddel op de Veluwe. De natuurbrand duurt al drie dagen. Er is ten minste honderd hectare bos en heide verbrand. De brandweer zet hierbij een Chinook-helikopter in die in één keer 10.000 liter water uit kan werpen. Ook elders in Nederland waren natuurbranden, zoals in Een en in Westerbork (beide in Drenthe), Berkel-Enschot (Noord-Brabant) en in Bussum (Noord-Holland). Deze branden besloegen slechts enkele hectaren. De brandweerdiensten houden met vijf vliegtuigjes de natuurgebieden permanent in de gaten. Vanuit vliegtuigjes zijn branden veel beter te lokaliseren dan vanuit brandtorens, die vroeger in gebruik waren. Het begin van het voorjaar is de periode waarin de meeste natuurbranden ontstaan. Er bevindt zich dan veel houtachtig strooisel op de bodem, waartussen nog weinig malse scheuten zijn ontsproten die op brand een dempend effect hebben. De brandweer neemt aan dat de meeste natuurbranden opzettelijk worden aangestoken. Soms is een brand voor een natuurterrein eerder gunstig dan nadelig: er is weer ruimte voor jong, eetbaar groen. En sommige plantensoorten ontkiemen beter na een brand. Foto WFA WFA31:NABLUSSEN BRAND VELUWE:UDDEL;08MEI2006- Nog steeds is men druk bezig om de brand bij Uddel, die al 3 dagen woedt, te bestrijden. Zeker 100 hectare bos en heide is al in vlammen opgegaan. WFA/mc/str. Rob Voss WFA WFA