Blair: opvolger krijgt ruime inwerktijd

De Britse premier Tony Blair heeft gisteren geprobeerd de onrust in zijn Labour-partij weg te nemen met de belofte dat hij zijn gedoodverfde opvolger, minister van Financiën Gordon Brown, „ruimschoots de tijd” zal geven zich in te werken voor de volgende verkiezingen.

Een concrete datum voor een machtsoverdracht wilde Blair ondanks druk van vooral de linkervleugel van Labour niet geven. Volgens hem zou zo’n datum de slagvaardigheid van de regering schaden. Medewerkers van de premier spraken na overleg gisteravond tussen Blair en de Lagerhuisfractie van Labour niet tegen dat hij in de loop van 2007 het veld zal ruimen.

Vice-premier John Prescott, die bij de kabinetswijziging van vrijdag zijn departementale verantwoordelijkheden verloor, waarschuwt vandaag in een interview met dagblad The Independent dat de partij de „oorlog” moet staken over het leiderschap.

Die kwestie baart veel Lagerhuisleden echter wel degelijk zorgen. Bij lokale verkiezingen in Engeland verloor Labour vorige week vooral in het zuiden van het land fors. Uit een opiniepeiling in The Times blijkt bovendien dat de steun voor Labour is teruggevallen tot 30 procent van de kiezers, het laagste niveau sinds 1992. Pijnlijk voor de premier is ook dat uit de peiling blijkt dat ruim de helft van de ondervraagden hem persoonlijk nu als het grootste probleem van de regering beschouwt.

Op een persconferentie ’s middags had Blair al verklaard dat hij het te vroeg vindt zich vast te leggen op een vertrekdatum. Hij herinnerde er aan dat hij nog maar krap een jaar geleden met een duidelijke meerderheid was herkozen. „Als we een vierde termijn willen, moeten we ons er op toeleggen het land te besturen”, aldus Blair. „De mensen hebben genoeg van al het gespeculeer (over het Labour-leiderschap, red).”

De premier omschreef de suggestie dat hij Jack Straw vrijdag had vervangen als minister van Buitenlandse Zaken, omdat beiden het oneens waren over de politiek jegens Irans nucleaire koers, als „flauwekul”. Volgens Blair was Straw een „voortreffelijke minister” geweest, die in zijn nieuwe baan – het behartigen van de betrekkingen met het Lagerhuis – belangrijk werk te doen heeft.

Opvallend was dat Straws opvolger Margaret Beckett zich gisteren bij beraad met de overige permanente leden van de Veiligheidsraad over Iran op de vlakte hield over mogelijke militaire actie tegen Iran. Straw had dat tot irritatie van Blair „onvoorstelbaar” genoemd. Beckett zei tegen journalisten slechts dat gebruik van geweld op het ogenblik niet aan de orde is. Precies het antwoord dat haar chef gisteren in Londen gaf op een vraag over hetzelfde onderwerp.