Wanbetaler geregistreerd

Den Haag, 8 mei. Woningcorporaties en energiebedrijven gaan wanbetalers melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit om te voorkomen dat zij verdere schulden aangaan.

Pagina 3