Ongekuisde versie

Een paar dagen geleden mijn proef-abonnenement op nrc.next met een half jaar verlengd. Probeer zo mijn 15-jarige (stief)dochter - die recentelijk met haar moeder in Nederland bij mij is komen wonen - zover te krijgen dagelijks de krant te lezen en onder andere op die manier meer van ons land en taal te laten leren kennen en begrijpen.

Geloof echter niet dat ik het zo'n goed idee vind haar te confronteren met de foto's die ik op maandag 1 mei bij het omslagartikel over digitale televisie aantrof. De topless dame in de zee is nog tot daaraan toe - deze komt meen ik ook voor in de ongekuisde versie van de inburgeringsfilm van de Immigratie- en Naturalisatiedienst- maar de foto van een beffende jongeman - blijkbaar uit een BNN programma afkomstig - vind ik niet in uw of enig andere krant thuishoren. Dat deze beelden op televisie te zien zijn, betekent mijns inziens niet dat u ze ook maar klakkeloos zou moeten afdrukken als toelichting bij een artikel over het hedendaagse tv-aanbod. Waar mijn dochter op tv naar kijkt, heb ik namelijk nog enigszins in de hand, maar ik geloof niet dat het zo zou moeten zijn dat ik uw krant moet screenen alvorens haar aan te moedigen deze te lezen.

    • D.P.M. Luykx Eindhoven