Konijn is bezig met terugkeer in duinen

Het aantal konijnen in de duinen is sinds drie jaar geleden 'spectaculair' toegenomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal konijnen daalde jarenlang zeer sterk als gevolg van de ziekte VHS, die sinds 1990 veel slachtoffers maakte. De konijnenstand was zich in die tijd juist aan het herstellen van de andere virusziekte myxomatose.

Voor natuurgebieden is het konijn van groot belang, omdat door zijn graven, grazen en wroeten het landschap open blijft. Wegens het ontbreken van konijnen zijn de laatste jaren grote grazers ingezet. Ook roofdieren, roofvogels en uilen lijden onder een tekort aan hun prooi, het konijn.

Op de hogere zandgronden van Nederland is er volgens het CBS nog geen sprake van een herstel. In de rest van Nederland is het verloop van de populaties 'grillig', aldus het CBS.

Vereniging Natuurmonumenten is 'verbaasd' over de nieuwe cijfers. In het deel van nationaal park Zuid-Kennemerland dat door Natuurmonumenten wordt beheerd, is van een stijging geen sprake. 'Het aantal konijnen is daar stabiel laag', aldus een woordvoerder.

Vilmar Dijkstra, projectleider monitoring zoogdieren bij de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), vermoedt dat het in Zuid-Kennemerland gaat om een 'uitzondering' op de landelijke trend. Dijkstra: 'Er zijn altijd plaatsen waar een algemene trend niet zichtbaar is. Maar over het geheel genomen is er sprake van herstel.' Vermoedelijk is de belangrijkste oorzaak van het herstel, aldus onderzoeker Dijkstra, dat konijnen steeds beter bestand zijn tegen VHS. Een andere mogelijke oorzaak is dat het virus niet meer zo actief is, aldus een andere onderzoeker, Leo van Breukelen van het waterbedrijf Waternet in Amsterdam.