Geen krediet voor wanbetalers

Woningcorporaties en energiebedrijven gaan wanbetalers melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit om te voorkomen dat deze wanbetalers verdere schulden aangaan. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zegt echter dat registratie van huur- en energieschulden niet tot de wettelijke bevoegdheden van het BKR behoort. 'Wij hebben veel vraagtekens bij deze aanpak', zegt een woordvoerder. Volgens het CBP is een wetswijziging nodig.

Brancheorganisaties Aedes voor de woningcorporaties en Energiened voor de energiebedrijven zullen woensdag een intentieverklaring tekenen om de registratie te regelen, in aanwezigheid van minister Zalm (Financiën, VVD). Volgens het ministerie van Financiën is een wetswijziging niet nodig.

Het BKR in Tiel registreert onder meer doorlopende kredieten, persoonlijke leningen en creditcards. Iedere krediethouder wordt geregistreerd, ook wie op tijd afbetaalt. Kredietverschaffers trekken aanvragen voor een lening of hypotheek eerst na bij het BKR.

Op zijn vroegst vanaf 2008 zouden energiebedrijven en woningcorporaties ook hun wanbetalers aan het BKR door gaan geven. Nu wisselen energiebedrijven alleen onderling gegevens uit. Plaatsvervangend directeur Munnichs van Energiened: 'Om te voorkomen dat klanten in verdere problemen komen, is inzicht nodig in schulden bij kredietverschaffers én andere dienstverleners.'

Kredietverschaffers zouden voortaan kunnen zien dat iemand bijvoorbeeld al een hoge huurschuld heeft en dan de aanvraag voor een lening kunnen afwijzen. Directeur Van Leeuwen van Aedes: 'Ik ga ervan uit dat zij hun verantwoordelijkheid zullen nemen om te stoppen met krediet verlenen.'