D66'ers stichten deZES

Een aantal ontevreden leden van D66 is een eigen partij begonnen met de naam 'deZES'. De partij wil de stem van de burger centraal stellen.

Lees meer over de standpunten van deZES op: www.dezes.nl