Correcties & Aanvullingen

Expats

In het artikel De stad is blij met mij, dat geeft een lekker gevoel (26 april, pagina 3) staat dat Damira Kaziyeva de IND als onbenaderbaar beschrijft. Zij heeft dat woord niet gebruikt. De geïnterviewde expats gaven aan dat het proces om bij de IND een verblijfsvergunning te krijgen, langzaam en geregeld moeizaam verloopt.

Van Gogh

In het bericht Portret van Van Gogh ter veiling (20 april, pagina 11) en het artikel Hoogconjunctuur bij kunstveilingen (29 april, pagina 6) staat dat Van Gogh het te veilen portret L'Arlésienne, Madame Ginoux voor Paul Gauguin schilderde. Hij deed het voor zijn broer Theo.