Brazilië kan nu uranium verrijken

Rio de Janeiro, 8 mei. Brazilië is vrijdag toegetreden tot de selecte groep van landen die in staat is om verrijkt uranium te produceren. De Braziliaanse minister van Wetenschap en Technologie zei tijdens de feestelijke opening van een verrijkingscentrale dat het land zich nu miljoenen dollars kan besparen, omdat het niet langer uranium hoeft te kopen van het Europese consortium Urenco. Brazilië heeft het Non-proliferatieverdrag ondertekend en staat inspecties toe van het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA). Bovendien verbiedt de Braziliaanse grondwet elk militair gebruik van nucleaire energie.