You the people: hoe nu verder met Europa?

Vandaag begint We the People, een nieuwe interactieve site van NRC Handelsblad en nrc.next. De naam verwijst naar de beroemde eerste regel uit de Amerikaanse Grondwet uit 1787, een document waarin vrije burgers samen opschreven hoe zij hun toekomst vorm wilden geven. Op de site kunnen lezers stemmen, een stemverklaring indienen en met elkaar een tekst schrijven.

Het eerste onderwerp is: hoe nu verder met Europa? Bijna een jaar geleden werd het Europees Grondwettelijk Verdrag door de Nederlandse kiezer in een referendum afgewezen. Europa is verdeeld over het lot van het Verdrag; volgende maand praten de regeringsleiders er weer over. U kunt op de site laten weten wat er zou moeten gebeuren (de Grondwet alsnog invoeren, helemaal vergeten, of herschrijven) en waarom. We hebben ook maatschappelijke leiders met uiteenlopende visies op Europa gevraagd stelling te nemen. Een aantal politici zal commentaar leveren op het schrijfproces.

We the People heeft twee doelen. De redactie hoopt dat op deze manier thema's en dilemma' s boven komen drijven die via de traditionele verslaggevende en opiniemethoden onontdekt zijn gebleven. Bovendien wil de krant experimenteren met een nieuw soort meningsvorming. Onder invloed van internet krijgt conversatie (in de vorm van chatten en reageerfuncties) een steeds belangrijkere rol voor opinievorming, naast de traditionele grotere stukken. Voordelen hiervan zijn bijvoorbeeld spontaniteit, associatief denken en deelname van grotere, gevarieerde groepen. Maar een nadeel van internetconversaties is een gebrek aan richting en focus. Dat nadeel wil We the People opvangen met een zogeheten wiki. Deze internettechniek staat gebruikers toe samen aan een stuk te schrijven, waarin bijvoorbeeld een vraag beantwoord moet worden. In een wiki kunnen mensen elkaars teksten aanvullen, maar ook 'overschrijven'. Het bekendste voorbeeld van de wiki-technologie is wikipedia, de encyclopedie op internet, waar bezoekers aan een lemma kunnen schrijven.

Meer over We the People via: http://wethepeople.nrc.nl.