Wij dachten dat het niet zo`n vaart zou lopen

Ik herinner mij uit de laatste klas van de lagere school, seizoen 1941/1942, dat een joods klasgenootje dat niet ver van ons in Voorbrug woonde, ons verontrust vertelde dat er beangstigende verhalen rondgingen over hetgeen naar Duitsland afgevoerde joden te wachten stond. Wij hebben haar bemoedigend toegesproken en gezegd dat het wel zo`n vaart niet zou lopen. Enige jaren later was het gezin verdwenen en ik heb nooit meer iets vaan haar gehoord.

    • Erik Boot