Terugkeer Pormes in fractie

De fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer praat dinsdag over de toekomst van Sam Pormes in de fractie. Dan zal een voorstel op tafel liggen van voormalig Tweede Kamerlid Marius Ernsting, die was gevraagd om te bemiddelen in het conflict rond Pormes.

Pormes werd door het partijbestuur van GroenLinks geroyeerd omdat hij tegenstrijdige verklaringen zou hebben afgelegd over zijn verleden. Hij zou in de jaren 70 in Jemen terroristische trainingskampen hebben bezocht. Ook zou hij contacten hebben gehad met Molukse treinkapers en betrokken zijn geweest bij een schietincident met de politie.

De senator, zelf van Molukse afkomst, heeft dit alles steeds ontkend.

Ingewijden melden dat Pormes toch lid van de fractie kan blijven als hij instemt met een aantal voorwaarden. Welke dat zijn is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van GroenLinks ontkent berichten dat Pormes terug keert in de Eerste Kamer. Pormes zelf lijkt ervan overtuigd weer terug te komen.

Partijvoorzitter Herman Meijer stapte eerder naar aanleiding van de kwestie rond Pormes op.