Radio voorkeur

De andere wereld. Onder meer een gesprek met de 18-jarige scholiere Taïda Pasic die in Sarajevo haar eindexamen vwo voorbereidt. Zij kwam in het nieuws door haar aanvaring met minister Verdonk omdat ze haar eindexamen in Nederland wilde doen. Radio 1, 7.04-8.00u.

OVT. O.a. hoofd van de afdeling onderzoek van het NIOD Peter Romijn over de dilemma's van lokale bestuurders in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De burgemeesters waren een schakel tussen de bezetter en het Nederlandse volk. Verder godsdienstpsycholoog Harry Stroeken over de grondlegger van de psychoanalyse Sigmund Freud en het Freudjaar, en filmproducent Leo van Maaren over de première van de film Jazz van het Bankroet, naar een oorspronkelijk scenario van Paul van Ostaijen, dat hij in 1920 in Berlijn schreef. Radio 1, 10.00-12.00u.

Verum bonum pulchrum. Theoloog Wilem Marie Speelman van het Franciscaans Studiecentrum in Utrecht praat over de stigmata die Franciscus van Assisi op de berg La Verna ontving en zijn bundel Wondtekenen, wondertekenen. 747AM, 23.00-24.00u.