Prinses uit kritiek op media

Prinses Mabel vreest de gevolgen van de groeiende kloof tussen de burgers en politici. Volgens de prinses, die gisteren in Vlissingen de jaarlijkse H.M. van Randwijklezing hield, is het 'evident' dat deze ontwikkeling gevolgen zal hebben voor de politieke cultuur.

'Sterker, het wantrouwen, de kloof tussen burger en politieke klasse groeit. De aanhang van vrijwel alle politieke partijen loopt dramatisch terug en de participatie in verkiezingen is ook laag. In onze geïndividualiseerde, westerse samenleving is de passie voor het algemeen maatschappelijk belang geen dominante factor', constateerde ze.

Mabel uitte ook kritiek op de media, die volgens de schoondochter van Koningin Beatrix 'worden gedreven door oplages en kijkcijfers, en niet door een onbevangen kritische analyse, waarheidsvinding of eenvoudigweg het leveren van kwaliteit'. Beeldvorming verdringt inhoud, waarschuwde ze.

'Massamedia spelen in de open samenleving een essentiële rol voor onze oriëntatie op de wereld en zijn van wezenlijk belang voor ons beeld van de werkelijkheid. Als dat beeld om politieke of commerciële redenen vertekend wordt, heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor de democratie. Waarom accepteren we dat deze medialogica belangrijker is dan adequate informatie en kwaliteitsvolle waarheidsvinding?', vroeg de vrouw van prins Friso zich af.

Mabel zei verder dat de wereld niet langer duidelijk verdeeld is in democratieën en dictaturen