Ook ongelovigen hebben recht op respect en begrip 2

Dat `het Westen` veel te weinig weet van `de islam`, een godsdienst die pal zou staan achter de fundamentele mensenrechten, is waarschijnlijk alleen juist wanneer er maar één islam is, die van mevrouw Riffat Hassan en bovendien Riffat Hassan daarvan de profeet is. Helaas is voor de meeste moslims niet zij de profeet, maar Mohammed en wordt de islamitische waarheid geopenbaard in de koran. Wij (`westerlingen`) kunnen van dat geschrift kennisnemen door de tekst te bestuderen en wat wij dan lezen is niet slechts hier en daar, maar ook over het algemeen gesproken niet wat Riffat Hassan beweert. Het wemelt er namelijk van uitspraken met als kern de onderschikking van de vrouw, de vertrapping van mensenrechten en wreedheden ten faveure van het ene geloof. Wij zouden Riffat Hassan dus graag geloven, maar niet ten koste van de eigen waarneming, in combinatie met de vaststelling dat diezelfde voor ons kenbare koran het vaste, onveranderlijke en meestwezenlijke onderdeel is van de islam.

De moslims die dit geschrift relativeren zijn helaas nog te dun gezaaid om het optimisme van Hassan te kunnen delen.

    • P.F. Keuchenius