Nederlanders kritisch over EU

Nederlanders zijn kritischer over de Europese Unie dan de meeste andere inwoners van de EU. Tegelijkertijd is er geen lidstaat waarvan de inwoners het lidmaatschap van de EU meer waarderen dan Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, dat gisteren is gepresenteerd.

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat relatief veel Nederlanders een gezamenlijke grondwet belangrijk vinden voor de toekomst van Europa. Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlanders vorig jaar in een referendum de EU-Grondwet hebben afgewezen.

Voor het onderzoek zijn in februari en maart bijna vijfentwintigduizend EU-inwoners ondervraagd, onder wie 1.062 Nederlanders.

Bijna tweederde (61 procent) van de Nederlanders bestempelt de EU als 'inefficiënt'. Alleen de Zweden (67 procent) zijn op dit punt negatiever. Op de vraag, of het lidmaatschap van de EU een goede zaak is, antwoordt echter 71 procent instemmend. Daarmee is Nederland, samen met Luxemburg, koploper van alle vijfentwintig EU-landen. Het minst positief zijn de Letten, met 29 procent.

Eenderde van de Nederlanders beschouwt een gezamenlijke grondwet als het meest geschikte middel om de toekomst van de EU veilig te stellen. Op dit punt hoeft Nederland alleen België voor zich te dulden. Frankrijk, dat vorig jaar eveneens de Europese Grondwet verwierp, komt op de zesde plaats.

Van de Nederlanders vindt 42 procent dat de EU zich in algemene zin in de juiste richting ontwikkelt. Daarmee wijkt Nederland nauwelijks af van het EU-gemiddelde (39 procent). De uitbreiding van de EU, twee jaar geleden, wordt door de meerderheid van de Nederlanders positief gewaardeerd (61 procent). Gemiddeld in de EU is dat 55 procent.