Koel, competent en loyale volgelinge Blair

Een minzaam lachje naar de wachtende journalisten in Downing Street. Dat was de enige emotie die Margaret Beckett gistermiddag toonde nadat ze verrassend was aangesteld als de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in de historie van het Verenigd Koninkrijk.

Margaret Beckett, de nieuwe minister van buitenlandse zaken Groot-Brittannië (Foto AFP) Former British Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, Margaret Beckett leaves 10 Downing Street in London, 05 May 2006. Beckett was named Foreign Secretary Friday during a sweeping Cabinet reshuffle by Prime Minister Tony Blair following a Labour party thrashing in yesterday's local elections in England. Beckett replaces Jack Straw who was named Leader of the House of Commons. AFP PHOTO/CARL DE SOUZA AFP

Beckett (63) heeft de reputatie een koele kikker te zijn, maar ook een zeer loyale volgelinge van premier Tony Blair. Speciale kwalificaties voor haar nieuwe post heeft ze verder niet. In haar lange politieke loopbaan heeft ze zich hoofdzakelijk met binnenlandse kwesties beziggehouden.

Dat deed ze doorgaans op competente wijze. Beckett is een van de langst dienende leden van Blairs kabinet, wat haar de bijnaam the great survivor opleverde. Ze begon haar ministeriële loopbaan in 1997 op Handel en Industrie en was daarna enkele jaren verantwoordelijk voor de betrekkingen met het Lagerhuis.

De afgelopen vijf jaar was ze minister van Milieu en Platteland. In die functie deed ze enige ervaring op aan het buitenlandse front. Zo bemoeide ze zich vorig jaar intensief met de onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord. Beckett zal nu gevoeliger vraagstukken worden geconfronteerd, zoals ' Irak', de nucleaire aspiraties van Iran en de betrekkingen met de Europese bondgenoten.

Net als voorganger Jack Straw zal ze veelvuldig worden gepasseerd door haar chef Blair, die zich graag als internationaal staatsman etaleert. Maar in de slotfase van diens premierschap - hij heeft zelf gezegd dat dit zijn laatste termijn is - zal vermoedelijk veel van zijn aandacht worden opgeslokt door binnenlandse kwesties.

Margaret Beckett, meisjesnaam Jackson, werd in 1943 geboren nabij Manchester, als dochter van een timmerman en een Ierse moeder. Ze groeide op in een katholiek milieu. Margaret studeerde metallurgie aan de universiteit van Manchester en werkte er enige tijd als wetenschappelijk medewerkster. In 1970 nam ze een baan aan bij de Labour-partij op het gebied van het industriebeleid. Vier jaar later werd ze voor het district Lincoln in het Lagerhuis gekozen.

Haar ster rees snel en onder premier Callaghan werd ze staatssecretaris voor Onderwijs. In 1979 verloor ze echter haar Lagerhuiszetel. Ze huwde en ging deel uitmaken van het Labour-partijbestuur. In deze jaren behoorde Beckett tot de linkervleugel. Ze stond destijds bekend als een Euroscepticus en een voorstander van eenzijdige ontwapening. In 1983 wist ze op het nippertje een zetel te winnen in het district Derby South, dat ze sindsdien onafgebroken heeft vertegenwoordigd.

Beckett was aanvankelijk tegen Blairs pogingen de invloed van de vakbonden op Labour te beknotten. Ze gaf dit verzet op toen bleek dat hervormingen onafwendbaar waren. Met hetzelfde gemak liet ze vaker oude principes varen. Die souplesse kan haar van pas komen in haar diplomatieke loopbaan.

    • Floris van Straaten