Internet juist goed voor sociale contacten jongeren

Dat vanuit scholen en ouders meer aandacht komt voor de invloed van nieuwe technologie op omgangsvormen en gedrag onder de jeugd, is een goede ontwikkeling. Jammer dat Maarten Huygen een conclusie trekt die gebaseerd is op angst voor het onbekende (Opinie & Debat, 29 april).

Hij somt alle excessen van de laatste jaren op waarbij het gebruik van nieuwe technologie tot compromitterende situaties leidde en bevestigt daarmee het niet zo genuanceerde beeld van internet en andere technologische media als moderne poel des verderfs.

Met internet, msn, webcams, skype, forums, sms en mms is het precies hetzelfde als met seksuele voorlichting, pesten, roken en alcohol drinken. Ook dan gaat het erom kinderen te vertrouwen en hun te leren wat de mogelijkheden zijn, waar de grenzen liggen, wat toelaatbaar is en aan welke regels ze zich moeten houden. Websites als mijnkindonline.nl of ouders.nl geven op een nuchtere manier voorlichting over deze materie aan ouders en kinderen.

Als ouder van twee kinderen die actief zijn op internet, weet ik uit eigen ervaring dat skype, msn en webcamcommunicatie een verrijking betekenen voor het onderhouden van hun sociale contacten.

Zo hebben mijn kinderen bijvoorbeeld regelmatig (beeld)contact met hun neefjes en nichtjes in het buitenland, en kletsen ze op hun manier bij met vrienden en vriendinnen die ze niet zo vaak zien.

    • Yvette Cramer