Infectie

Het onderzoek van Bas Knobben (Meer discipline, meer infecties, NRC Handelsblad, wetenschapspagina 27 april) laat zien dat het aantal infecties na een orthopedische operatie sterk verminderd kan worden. Het aantal wondinfecties dat bij de start werd gevonden in Groningen (15 procent) is erg hoog.

Gemiddeld is dat in Nederland 1,8 procent na inbrengen van een kunstheup en 1,4 procent bij een kunstknie. Dit blijkt uit de cijfers van ziekenhuizen die deze infecties registreren binnen PREZIES, het landelijke surveillancesysteem voor ziekenhuisinfecties. Gelukkig was men in Groningen in staat dit cijfer terug te dringen tot 1,5 procent.

Belangrijker nog is het aantal protheses dat geïnfecteerd wordt, aangezien deze leiden tot de meeste ziektelast en enorme kosten. Het aantal prothese-infecties in Groningen werd niet weergegeven, maar landelijk is dit een jaar na de operatie 0,9 procent bij een kunstheup en 1,3 procent bij een kunstknie.

Het is al eerder gebleken dat het aantal infecties afneemt als men langer actief zicht houdt op het aantal infecties door surveillance binnen PREZIES. Dit komt doordat ziekenhuizen verbeteracties ondernemen naar aanleiding van een verhoogd infectiecijfer. Dit toont Bas Knobben nu ook voor het UMC in Groningen.

    • Susan van den Hof
    • Jan Wille
    • Projectleiders Prezies