'Herschrijf Europese Grondwet'

Vooraanstaande Nederlanders die vorig jaar nog voorstander waren van de Europese Grondwet, vinden nu dat deze drastisch moet worden herschreven.

http://wethepeople.nrc.nl

Een nieuwe start is nodig, stellen vandaag onder anderen de schrijver Geert Mak, de Rotterdamse bisschop Van Luyn, en CNV-voorzitter René Paas op een nieuwe, door NRC Handelsblad gelanceerde website (zie kader). De recente onrust onder Franse jongeren en arbeiders, de gebrekkige solidariteit tussen Oost-en West-Europa en het onvermogen om uit de constitutionele impasse te komen, maken het herschrijven van de Grondwet noodzakelijk.

Op verzoek van deze krant schreven maatschappelijke leiders en andere vooraanstaande Nederlanders wat volgens hen moet gebeuren met het Grondwettelijk Verdrag. Dat werd bijna een jaar geleden in een referendum afgestemd. Op de komende Europese top, midden juni, buigen de regeringsleiders zich er weer over.

Geert Mak bepleit 'allereerst en bovenal een krachtige impuls om te komen tot een nieuw Verdrag van Rome', dat past bij een 'werkelijk democratische Unie'. Bisschop Van Luyn, tevens president van Comece, de Raad van de Bisschoppenconferenties van de EU, wil dat een nieuwe Conventie bijeen wordt geroepen om de constitutionele, sociale en waarden-crisis aan te pakken. De CNV'er Paas bepleit het 'echt en grondig' voeren van een debat 'over wat voor soort EU we willen zijn'.

Ook Cool Politics, een nationaal en Europees opererend jongerennetwerk, vindt dat eerst de Europese relaties fundamenteel doordacht moeten worden voordat een nieuw Verdrag wordt voorbereid.

Bekende Nederlanders die al langer bekend staan als critici van de Europese eenwording, willen nog een stap verder gaan. Opiniepeiler Maurice de Hond stelt voor dat Nederlandse burgers eerst de gelegenheid krijgen om op een rij te zetten wat in het algemeen 'de beste manier is om met andere landen samen te werken'.

De regering heeft het Grondwettelijk Verdrag na het negatief uitgevallen referendum van vorig jaar dood verklaard. Lidstaten zoals Duitsland, Oostenrijk, België en Luxemburg willen echter hooguit lichte aanpassingen.

Bijdragen van Geert Mak en Van Luyn: pagina 15
    • Kees Versteegh