Foto `Afslag Haarlem`

Deze krant besteedde op 28 april aandacht aan `Afslag Haarlem` over het omstreden plan van het provinciebestuur van Noord Holland. Echter, niet de zeer bekende entree van Haarlem was in beeld gebracht, maar de onbekende binnentuin van Paviljoen Welgelegen, het huidige Provinciehuis. Het stadsbeeld, beschermdstadsgezicht, dat werkelijk bedreigd wordt, is te zien op de website www.haarlemsbouwplannen.nl. De Dreef is één van de zeer zeldzame klassieke en onbedorven stadsentrees die ons land nog rijk is.

    • E.J.Haverkorn van Rijsewijk