fiscaliteit

Toeristen hebben regelmatig spijt dat zij hun souvenirs in Nederland kopen. Hier wordt namelijk te veel geld gevraagd.

Inspecteur gelooft niet in werkweek van 72 uur

Na mijn afstuderen als kunstrestaurateur startte ik september 2004 mijn eigen restauratiebedrijf. Dat was keihard werken. Voor het opstarten van mijn website was ik avond aan avond aan het werk; het was een hele klus thuis te raken in het programmeren in html. Omdat ik een perfectionist ben, wil ik zoiets zelf helemaal in de vingers hebben en niet met een of ander standaard softwarepakket werken. Overdag werkte ik in mijn atelier aan huis voor mijn eerste opdrachtgevers en 's avonds ging ik op zoek naar nieuwe. Ik draaide werkweken van 72 uur. Maar de inspecteur gelooft dat niet. Volgens hem zou ik op deze manier geen tijd voor enig privé-leven over hebben gehouden. Een normaal mens zou wel een softwarebedrijf ingehuurd hebben, zegt hij. Met die argumenten loop ik mijn hoognodige aftrekposten voor starters mis omdat ik in 2004 te weinig uren zou hebben gemaakt.

(A.T.)

U zult nog meer uren vrij moeten maken om uw gelijk bij de rechter te halen. Voor veel ambtenaren is het moeilijk voorstelbaar hoe hard kleine thuiswerkende ondernemers soms moeten werken. Gelukkig ken ik rechterlijke uitspraken die van meer kennis van de harde werkelijkheid getuigen. Daarbij komt het aan op uw overtuigingskracht. Becijfer hoeveel uren u werkte aan de website, aan de restauraties en aan het voldoen van al die administratieve lasten die talloze overheidsinstanties aan ondernemers opleggen. De wet stelt voor de fiscale startersfaciliteiten (oplopend tot meer dan 10.000 euro) als eis dat iemand in een kalenderjaar minstens 1.225 uur in het bedrijf heeft gewerkt. Dat aantal kan iemand zelfs halen als zijn onderneming aan huis pas op 1 september van start gaat. Ook bij de dan benodigde werkweek van 72 uur blijft er nog wel enige ruimte voor een sociaal leven, al hoop ik voor u dat uw werktijd met het gereedkomen van de website snel terugliep. Overigens heeft de inspecteur er niets mee te maken of u de website helemaal zelf ontwerpt of daar een ander bedrijfje voor inschakelt.

Zuinig Nederlands teruggaafbeleid

Ik heb zojuist Amerikaanse logés uitgezwaaid. Ze kwamen uit Duitsland waar ze voor 30 euro een foeilelijke porseleinen versie van de Brandenburger Tor hadden gekocht. De verkoper regelde een korting van 16 procent die bestaat uit verrekening van de BTW over die aankoop. In Amsterdam kochten ze in het Van Goghmuseum een linnen reproductie van 'De zonnebloemen' voor 112,50 euro. Maar volgens de verkoopster in de museumshop doet Nederland niet aan BTW-teruggaaf voor zulke kleine bedragen. Hanteert de EU dan niet één uniforme regel voor zo'n belastingteruggave? Nu hebben de Amerikanen er spijt van dat ze de reproductie niet in Berlijn hebben gekocht.

(P.R.)

Door heel Europa geldt de regel dat reizigers van buiten de EU BTW kunnen terugkrijgen op aankopen die ze in hun persoonlijke bagage mee naar huis nemen. Voor die BTW-teruggaaf geldt een per land verschillend drempelbedrag. In Nederland is dat 136 euro, in Duitsland slechts 25 euro. Een aanpassing van dat tamelijk hoge Nederlandse drempelbedrag heeft het kabinet steeds te duur gevonden. De toeristenbranche klaagt daar steen en been over en de VVD heeft de zaak in de Tweede Kamer aan de orde gesteld. Volgens staatssecretaris Wijn (Financiën) zit er nu toch misschien een verlaging van het drempelbedrag tot 50 euro aan te komen. Maar voor het zo ver is, zal het zomerseizoen wel voorbij zijn.

Overigens wordt de BTW-teruggaaf niet in de winkels uitbetaald maar op de luchthavens. Wel geven op buitenlanders ingestelde winkels (waaronder merkwaardigerwijs niet het Van Goghmuseum) bij dure aankomen speciale BTW-cheques (Refund Cheque). De toeristen die naar huis vliegen, moeten vóór het inchecken bij de douane langs. Die bekijkt de aankopen, de paspoorten, de vliegtickets en de kassabon en stempelt - nadat men allerhande gegevens heeft ingevuld - de BTW-cheque af. Deze cheque kan de toerist meteen incasseren op een bank- of speciaal uitbetaalkantoor op de luchthaven. Overboeking van het geld naar de bankrekening van de betrokkene is ook mogelijk. Het is knap dat de Amerikanen deze uiterst omslachtige procedure in Berlijn hebben doorlopen voor nog geen 5 euro belastingvoordeel. Hoewel ik me daardoor beter kan voorstellen dat het zuinige Nederlandse teruggaafbeleid ze tegenviel, lijkt het me sterk dat ze in Berlijn een linnen reproductie van Van Goghs Zonnebloemen hadden kunnen vinden.

Aertjan Grotenhuis

De vragenrubriek behandelt om de week pensioenvragen en fiscale vragen.

    • Aertjan Grotenhuis