Een derde van wethouders tussentijds weg

Den Haag, 6 mei. In de vorige collegeperiode van 2002 tot maart 2006 heeft een derde van alle wethouders de eindstreep niet gehaald. Van de 1866 wethouders gingen er 658 tussentijds weg. Bij de meesten (20 procent) lag een politiek conflict daaraan ten grondslag. Dat blijkt uit een onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur dat gisteren verscheen. In de vorige periode werd het dualisme ingevoerd in het lokale bestuur. Dat betekent dat er een grotere afstand kwam tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Slechts elf wethouders hielden ermee op in verband met het dualisme. Andere redenen voor het vertrek van wethouders zijn gemeentelijke herindelingen (6 procent), benoeming tot burgemeester (2 procent), gezondheid (2 procent), andere werkkring (1 procent) en overlijden (1 procent).