Cynisch commentaar als sneer naar Verdonk?

Wat een merkwaardige reviaanse openingszin werd gebruikt in het hoofdartikel van 22 april, over het terugsturen van Antillianen: ”op de tjoeki tjoeki stoomboot enkele reis takki takki oerwoud”, uit een schrijven aan Carmiggelt in 1971.

Het is gevoeglijk bekend, wat ook op diens sterfdag door Mulisch en andere collega-schrijvers werd betoogd, dat Gerard Reve in 1975 tijdens een poëziefestival een soortgelijk racistisch getint protest richtte aan het adres van het toenmalige kabinet-Den Uyl over de komst van duizenden Surinaamse rijksgenoten naar Nederland.

Een tv-fragment van een woordenwisseling tussen de Surinaamse politicus en jurist André Haakmat en Gerard Reve in 1975 bevestigde dit gegeven nog eens op pijnlijke wijze. Zelfs de Reve-adepten kunnen hem die faux pas maar moeilijk vergeven

Voor de wat jongere lezer is deze vorm van cynisch commentaar misschien helemaal ongeschikt, aangezien het niet alleen enige literair-historische kennis vereist maar bovenal, zonder enige toelichting uwerzijds, verkeerd kan overkomen, zeker als je een jonge Surinamer of Antilliaan bent.

Mocht deze uitglijder van Reve bedoeld zijn als sneer naar minister Verdonk voor haar `simplistische aanpak`, dan mist die doel omdat haar beleidskeuzes niet zijn geënt op etnische drijfveren, terwijl hier wel de suggestie wordt gewekt.

De minister bevindt zich in een moeilijk parket: enerzijds moet zij uitwijzen en anderzijds is zij verantwoordelijkheid voor het integratiebeleid. Het is al eerder gezegd dat deze twee beleidsterreinen niet thuishoren op één departement.

    • Peter J. Elzinga