brief: Hevig raketten

Het woord Spunk, de titel van de rubriek in Leven &cetera, heeft onder meer de betekenis brandbaar materiaal, en wordt doorgaans gebezigd in de jeugdscene.

Afgelopen zaterdag (29 april) bevatte bedoelde rubriek een stukje van een treurniswekkend onvolwassen jongmens die bij het bekijken van ene Bridget in de Playboy zich overgeeft aan het `hevig raketten` zoals de zojuist verscheiden grote Volksschrijver dat zou hebben genoemd.

Dit is niet zozeer brandbaar materiaal, maar gewoon ordinaire smerigheid.

Het is droevig dat de krant met deze rubriek, die zozeer beneden haar peil is, krampachtig tracht mee te doen met de zogenaamde jeugdscene.

De meeste jongeren, is mij bekend, moeten niets van deze smerigheid hebben.

Hoogachtend,

mr. H.A.Marquart Scholtz, Haren